Tel: 058 299 08 72

Ieder mens is uniek en telt mee!

Dat is onze visie. Als Social Workers dragen wij graag bij aan de invulling van een zinvol en prettig bestaan. Participatie is hierbij een belangrijk aspect. Ieder mens met zijn/haar unieke kwaliteiten heeft iets te bieden.

Daarnaast loopt het werken aan ‘Eigen Kracht’ als een rode draad door onze begeleiding. Dit betekent dat er door de Social Worker wordt gekeken naar het sociale netwerk wat helpend kan zijn. Hierbij wordt onderzocht hoe de aangemelde cliënt met behulp van deze Eigen Kracht op termijn zelfstandig kan functioneren.

De begeleiding is veelal in een ambulante setting, de wensen en behoeften van de cliënt staan hierbij centraal. De cliënt heeft en houdt de regie. We kiezen ervoor om vraaggericht en flexibel te werken. Wij bieden transparantie en specialistische begeleiding. De begeleiding is veelal langdurig en varieert van een aantal uren per week tot dagelijkse begeleiding.

InnZorg biedt individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of gezinsproblematiek. Bij een psychiatrische beperking valt bijvoorbeeld te denken aan een Autisme Spectrum Stoornis, een persoonlijkheidsstoornis, gedragsproblematiek of een depressie.

Kwaliteit

InnZorg is een ISO 9001 gecertificeerde organisatie. Dit keurmerk borgt de kwaliteit van de zorg die InnZorg biedt aan haar cliënten.

Aanmelden

Aanmelden kan op verschillende manieren en zowel door de cliënt zelf, door een professional als door de gemeente. U bent van harte welkom op de Oostergrachtswal 119, u kunt telefonisch contact opnemen of mailen naar aanmelding@innzorg.nl