Tel: 058 299 08 72

BVKZ Barometer


In samenwerking met de BVKZ heeft InnZorg de BVKZ barometer ontwikkeld. Gedurende de maanden januari, februari en maart zijn de betalingsproblemen van zorgverleners uit het gehele land geïnventariseerd. Wij willen alle zorgaanbieders die mee hebben gewerkt aan de barometer bij deze enorm bedanken.

Door uw medewerking heeft de BVKZ zich zeer nadrukkelijk kunnen bemoeien met de problematiek rond het Trekkingsrecht en heeft de gevolgen daarvan voor zorgaanbieders duidelijk zichtbaar gemaakt. We hebben ons hard gemaakt voor concrete maatregelen voor urgente situaties bij zorgaanbieders en zijn dagelijks met alle betrokken partijen bezig oplossingen te realiseren.

Als aanbieders zijn wij niet eerder in de gelegenheid gesteld om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Trekkingsrecht. Volgens de BVKZ een gemiste kans. De afspraken die de BVKZ de afgelopen weken met de Staatssecretaris, de SVB en Per Saldo heeft gemaakt, hebben hier verandering in gebracht.

Het Trekkingsrecht is in essentie een betaalsysteem; het regelt de betaling van zorgfacturen door de budgethouder aan zijn zorgverlener. Aan beide kanten van dit systeem staat een eindgebruiker. De budgethouder is de eindgebruiker aan de voorkant (input) en de zorgverlener is de eindgebruiker aan de achterkant (output).

Met de positionering van de zorgaanbieder als stakeholder, is de laatste ontbrekende schakel toegevoegd aan de bestaande keten rond het Trekkingsrecht. Daarvan profiteren niet alleen de zorgaanbieders zelf, de hele keten wordt er sterker van. En dat brengt een goed functionerend systeem van het Trekkingsrecht weer een stapje dichterbij.

Resultaten BVKZ Betalingen Barometer, Editie 2, 25 maart 2015

  • SVB-betalingen februari beter dan in januari maar nog volstrekt onder de maat.
  • Februari: 42% van facturen voor geleverde zorg aan PGB houders niet binnen 10 dagen door SVB aan zorgaanbieder betaald.
  • Januari: 19% van facturen voor geleverde zorg aan PGB houders is nog altijd niet door SVB aan zorgaanbieder betaald.
  • Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) constateert dat noodmaatregelen gericht op voorkomen / bestrijden van financiële problemen bij zwaarst getroffen zorgondernemers (na opstartproblemen) inmiddels goed beginnen te functioneren.
  • Meldpunt en gerichte maatregelen nog niet voldoende bekend bij zorgaanbieders in financiële moeilijkheden.
  • BVKZ ziet veel mogelijkheden tot verbetering van de werking van het systeem Trekkingsrecht door versterking van communicatie richting zorgaanbieders en met zorgaanbieders
Bron: BVKZ