Tel: 058 299 08 72

ISO Kwaliteitssysteem

InnZorg is een ISO 9001 gecertificeerde organisatie. Dit betekent dat wij werken volgens een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem beslaat het gehele begeleidingsproces en een juiste hantering van ISO normen betekent in de praktijk waarborging van kwaliteit. Hiermee wil InnZorg bereiken dat cliënten kwalitatieve begeleiding ontvangen, voor een scherpe prijs.


Binnen de ISO normen biedt InnZorg het volgende Primaire Proces:

 1. Aanmelding en intake
  Het intakegesprek kan altijd gerealiseerd worden binnen vijf werkdagen. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch, maar u bent daarnaast welkom op ons kantoor. Door de Procesbeheerder Aanmelding en Intake wordt er een intakegesprek gerealiseerd met een Social Worker die past bij uw wensen of behoeften. Het eerste gesprek dient als kennismaking en is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos.
 2. Zorgovereenkomst
  Mocht u gebruik willen maken van het aanbod van InnZorg dan wordt er een zorgovereenkomst opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt over de begeleiding. InnZorg werkt met facturen op basis van uren, deze worden maandelijks door de cliënt zelf gecontroleerd. De facturen voor de begeleiding kunnen worden vergoed vanuit een Persoons Gebonden Budget. Hiernaast heeft InnZorg contracten met alle gemeenten in Friesland. Hierdoor kunt u ook via zorg in natura van onze diensten gebruik maken.
 3. Kennismaking en hulpverleningsplan
  Als er een passende koppeling is gemaakt met een Social Worker wordt de kennismakingsfase opgestart waarin samen met de cliënt een hulpverleningsplan wordt opgesteld. In dit hulpverleningsplan wordt informatie verzameld over de cliënt en zijn/haar wensen en behoeften. De zorgvraag wordt geïnventariseerd. Op basis van de zorgvraag worden werkdoelen opgesteld en wordt de meest passende methodiek gekozen. Het hulpverleningsplan wordt halfjaarlijks geëvalueerd en jaarlijks herzien.
 4. Begeleiding
  De begeleiding wordt opgestart. Tijdens deze fase houdt InnZorg rekening met meerdere kwaliteitsnormen. Zo wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de klachtenprocedure. Daarnaast wordt jaarlijks de klanttevredenheid gemeten. De cliënt wordt op de hoogte gesteld van het protocol Agressie, het Privacyreglement, de beroepscode van de Social Workers en de Meldcode Kindermishandeling. Tijdens de begeleidingsfase wordt het hulpverleningsplan halfjaarlijks geëvalueerd, jaarlijks herzien en wordt er maandelijks gerapporteerd.