Tel: 058 299 08 72

Ieder mens is uniek en telt mee!

Dat is onze visie. Als Social Workers dragen wij graag bij aan de invulling van een zinvol en prettig bestaan. Participatie is hierbij een belangrijk aspect. Ieder mens met zijn/haar unieke kwaliteiten heeft iets te bieden.

Daarnaast loopt het werken aan ‘Eigen Kracht’ als een rode draad door onze begeleiding. Dit betekent dat er door de Social Worker wordt gekeken naar het sociale netwerk wat helpend kan zijn. Hierbij wordt onderzocht hoe de aangemelde cliënt met behulp van deze Eigen Kracht op termijn zelfstandig kan functioneren.

De begeleiding is veelal in een ambulante setting, de wensen en behoeften van de cliënt staan hierbij centraal. De cliënt heeft en houdt de regie. We kiezen ervoor om vraaggericht en flexibel te werken. Wij bieden transparantie en specialistische begeleiding. De begeleiding is veelal langdurig en varieert van een aantal uren per week tot dagelijkse begeleiding.

InnZorg biedt individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of gezinsproblematiek. Bij een psychiatrische beperking valt bijvoorbeeld te denken aan een Autisme Spectrum Stoornis, een persoonlijkheidsstoornis, gedragsproblematiek of een depressie.

Kwaliteit

InnZorg is vanaf 28 april 2015 ISO 9001 gecertificeerd. Deze ISO-certificering zorgt er voor dat we kritisch naar onze werkwijze blijven kijken om de zorg te blijven optimaliseren. Jaarlijks wordt door een externe auditor getoetst of InnZorg nog aan de eisen van deze kwaliteitscriteria voldoet.