Tel: 058 299 08 72

Ieder mens is uniek en telt mee!

Dat is onze visie. Als Social Workers dragen wij graag bij aan de invulling van een zinvol en prettig bestaan. Participatie is hierbij een belangrijk aspect. Ieder mens met zijn/haar unieke kwaliteiten heeft iets te bieden.

Daarnaast loopt het werken aan ‘Eigen Kracht’ als een rode draad door onze begeleiding. Dit betekent dat er door de Social Worker wordt gekeken naar het sociale netwerk wat helpend kan zijn. Hierbij wordt onderzocht hoe de aangemelde cliënt met behulp van deze Eigen Kracht op termijn zelfstandig kan functioneren.

De begeleiding is veelal in een ambulante setting, de wensen en behoeften van de cliënt staan hierbij centraal. De cliënt heeft en houdt de regie. We kiezen ervoor om vraaggericht en flexibel te werken. Wij bieden transparantie en specialistische begeleiding. De begeleiding is veelal langdurig en varieert van een aantal uren per week tot dagelijkse begeleiding.

InnZorg biedt individuele begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische beperking, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of gezinsproblematiek. Bij een psychiatrische beperking valt bijvoorbeeld te denken aan een Autisme Spectrum Stoornis, een persoonlijkheidsstoornis, gedragsproblematiek of een depressie.

De mening van de klant

Met trots presenteren wij de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek 2014. Onze cliënten hebben ons een gemiddeld cijfer van 8,4 gegeven. Het gehele onderzoeksrapport kunt u hier nalezen.

Kwaliteit

Om onze kwaliteit nog beter te kunnen borgen zijn we met de laatste stap van de implementatie van ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 gestart. In november en december zal CIIO onderzoeken bij ons uitvoeren.