Tel: 058 299 08 72

Het team biedt begeleiding aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Respect, vertrouwen en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke waarden die InnZorg ziet als rode draad. Ook als je door omstandigheden niet meer weet waar je aan kunt kloppen voor passende hulp dan is InnZorg een spin in het web.

Innzorg heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het bieden van begeleiding op maat aan mensen die weinig of geen vertrouwen meer hebben in de hulpverlening. Veelal hebben mensen jarenlange hulpverleningstrajecten doorlopen. Baas over eigen leven blijven en begeleiding ontvangen die passend wordt gemaakt binnen dit leven maken dat begeleiding succesvol kan zijn.

InnZorg werkt met specialisten op vier gebieden;

 1. Autisme Spectrum Stoornis
  Cliënten die moeite hebben met het sociale begrip en de sociale intuïtie. We plaatsen onder deze noemer bijvoorbeeld: (Klassiek) autisme, Pdd-Nos, syndroom van Asperger, maar ook de aandachtstekortstoornissen ADHD/ADD. Het is mogelijk dat er naast deze beperking meerdere andere beperkingen zijn gediagnosticeerd.
 2. Psychiatrische stoornis
  Een psychiatrische stoornis in de breedte van de DSM. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om persoonlijkheidsstoornissen, gedragsproblematiek of verslavingsproblematiek. Ook de cliënten met meerdere beperkingen op zowel AsI (Klinische stoornissen) als AsII (Persoonlijkheidsstoornissen) rekenen we tot deze categorie. Een combinatie met somatische aandoeningen of psychosociale factoren kunnen hierbij tevens een rol spelen.
 3. Dubbele diagnose
  Cliënten met zowel een psychiatrische stoornis (in de breedste zin) als een verstandelijke beperking.
 4. Multiproblem gezin
  Cliënten in een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van psychiatrische, sociaaleconomische en psychosociale problemen. De problemen doen zich langdurig en veelvuldig voor en zijn complex.