Tel: 058 299 08 72

Klachten

InnZorg heeft een klachtenbeleid. Een klacht kan telefonisch of per mail worden doorgegeven via klachten@innzorg.nl. De klacht wordt binnen twee weken afgehandeld. De klacht wordt vervolgens intern geanalyseerd.