Tel: 058 299 08 72

Partners

Onderstaand vindt u een overzicht met partners van InnZorg.


BVKZ

BVKZ
Innzorg werkt samen met de BVKZ (Brancheverenining Kleinschalige Zorg) om ook op landelijk gebied te kunnen participeren.Samen met de BVKZ heeft InnZorg de BVKZ barometer ontwikkeld om de landelijke problematiek rondom de betalingen vanuit het SVB te inventariseren.
website: www.bvkz.nl

CIIO

ciio
InnZorg is een ISO-9001 gecertificeerde organisatie. Voor de certificering, borging en bewaking van de kwaliteit werkt InnZorg samen met CIIO.
website: www.ciio.nl

Gemeente Leeuwarden

ciio
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de AWBZ zorg in de gemeente Leeuwarden. InnZorg is met de gemeente Leeuwarden een overeenkomst aangegaan waardoor InnZorg Zorg In Natura mag leveren aan inwoners in de gemeente Leeuwarden.
website: www.leeuwarden.nl

Gemeente Tytsjerksteradiel

ciio
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de AWBZ zorg in de gemeente Tytsjerksteradiel. InnZorg is met de gemeente Tytsjerksteradiel een overeenkomst aangegaan waardoor InnZorg Zorg In Natura mag leveren aan inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel.
website: www.t-diel.nl